fbpx
DATUM: 
26.05.2024.
Podaci o plaćanju
USLUGA/PROIZVOD
KOM
CIJENA
UKUPNO
01
(PDV uključen)
(bez PDV-a)
(PDV uključen)
(bez PDV-a)
KLIJENT
 
OIB:
Način plaćanja: bankovni transfer
NAPOMENA

Ponuda je pisana elektronskim putem te je pravovaljana bez potpisa i pečata.

Odgovorna pravna osoba za izdavanje ponude:
Marclie Meda d.o.o.
Molimo da potvrdu o uplati pošaljete na email akademija@marclie.com
Trgovački sud u Zagrebu (MBS: 081272332). Sjedište: Maksimirsko naselje II, br. 13, 10000 Zagreb.
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 HRK. Direktori Kristijan Bruck i Eduard Bruck zastupaju društvo.
USLUGA/PROIZVOD
CIJENA
(PDV uključen)
(bez PDV-a)
PODACI O PLAĆANJU
KLIJENT
 
OIB:
Način plaćanja: bankovni transfer
NAPOMENA

Ponuda je pisana elektronskim putem te je pravovaljana bez potpisa i pečata.

Odgovorna pravna osoba za izdavanje ponude: Marclie Media d.o.o.
Molimo da potvrdu o uplati pošaljete na email akademija@marclie.com

Trgovački sud u Zagrebu (MBS: O81272332). Sjedište: Maksimirsko naselje II, br. 13, 10000 Zagreb.

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 HRK. Direktori Kristijan Bruck i Eduard Bruck zastupaju društvo.